zagon fife 2006 z cedego vendar error

scream@ubuntu:/media/iso$ cedega FIFA06.exe
wine: Unhandled exception, starting debugger...
WineDbg starting on pid 1
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/bin/wine' (0x00000000)
Breakpoint 1 at 0x4000ba41
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/pthread_lib/libntdll.so' (0x40018000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/pthread_lib/libwine.so' (0x4011c000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_unicode.so' (0x40131000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_port.so' (0x401f9000)
No debug information in ELF '/lib/tls/i686/cmov/libm.so.6' (0x4020e000)
No debug information in ELF '/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6' (0x40230000)
No debug information in ELF '/lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0' (0x4035e000)
No debug information in ELF '/lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2' (0x40370000)
No debug information in ELF '/lib/ld-linux.so.2' (0x40000000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libkernel32.so' (0x40723000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libadvapi32.so' (0x407a4000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libgdi32.so' (0x407cb000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libuser32.so' (0x40842000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libversion.so' (0x4096a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/liblz32.so' (0x40974000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libd3d8.so' (0x4097b000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libddraw.so' (0x409a2000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_tsx11.so' (0x409e7000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libSM.so.6' (0x40a0b000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libICE.so.6' (0x40a12000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libGL.so.1' (0x40a2b000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libGLU.so.1' (0x40aca000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXext.so.6' (0x40b85000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libX11.so.6' (0x40b92000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXau.so.6' (0x40c52000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXdmcp.so.6' (0x40c55000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libdinput.so' (0x40c59000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwinmm.so' (0x40c7d000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libdsound.so' (0x40cd3000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libimm32.so' (0x40cf6000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libole32.so' (0x40d05000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/librpcrt4.so' (0x40d6a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/liboleaut32.so' (0x40db0000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libjpeg.so.62' (0x40e27000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libshell32.so' (0x40e46000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libpng.so.3' (0x40ec2000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libz.so.1' (0x40f00000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libshlwapi.so' (0x40f14000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libcomctl32.so' (0x40f54000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libnetapi32.so' (0x40fd9000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libtapi32.so' (0x40fde000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwineserver.so' (0x40fec000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libfreetype.so.6' (0x41040000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libx11drv.so' (0x410aa000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/modules/dri/atiogl_a_dri.so' (0x4112a000)
No debug information in ELF '/lib/tls/i686/cmov/librt.so.1' (0x41a86000)
No debug information in ELF '/lib/libgcc_s.so.1' (0x41a8e000)
No debug information in ELF '/usr/lib/X11/locale/common/xlcUTF8Load.so.2' (0x49fa8000)
No debug information in ELF '/usr/lib/X11/locale/common/ximcp.so.2' (0x49faa000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXcursor.so.1' (0x49fd8000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXrender.so.1' (0x49fe1000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libXfixes.so.3' (0x49fe9000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libd3dgl.so' (0x4a270000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwineoss.drv.so' (0x4afc0000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmsacm32.so' (0x4afd9000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmsacm.drv.so' (0x4b100000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmidimap.drv.so' (0x4b108000)
No debug information in 32bit DLL 'G:\media\iso\FIFA06.exe' (0x00400000)
No debug information in 32bit DLL 'NTDLL.DLL' (0x40056000)
No debug information in 32bit DLL 'KERNEL32.DLL' (0x40756000)
No debug information in 32bit DLL 'ADVAPI32.DLL' (0x407b6000)
No debug information in 32bit DLL 'GDI32.DLL' (0x407ea000)
No debug information in 32bit DLL 'USER32.DLL' (0x40879000)
No debug information in 32bit DLL 'LZ32.DLL' (0x40977000)
No debug information in 32bit DLL 'VERSION.DLL' (0x4096d000)
No debug information in 32bit DLL 'DDRAW.DLL' (0x409b8000)
No debug information in 32bit DLL 'D3D8.DLL' (0x4098a000)
No debug information in 32bit DLL 'WINMM.DLL' (0x40c8b000)
No debug information in 32bit DLL 'DINPUT.DLL' (0x40c66000)
No debug information in 32bit DLL 'DSOUND.DLL' (0x40ce0000)
No debug information in 32bit DLL 'IMM32.DLL' (0x40cfc000)
No debug information in 32bit DLL 'RPCRT4.DLL' (0x40d8d000)
No debug information in 32bit DLL 'OLE32.DLL' (0x40d24000)
No debug information in 32bit DLL 'OLEAUT32.DLL' (0x40dd2000)
No debug information in 32bit DLL 'SHLWAPI.DLL' (0x40f31000)
No debug information in 32bit DLL 'COMCTL32.DLL' (0x40f62000)
No debug information in 32bit DLL 'SHELL32.DLL' (0x40e6c000)
No debug information in 32bit DLL 'NETAPI32.DLL' (0x40fdb000)
No debug information in 32bit DLL 'TAPI32.DLL' (0x40fe5000)
No debug information in 32bit DLL 'X11DRV.DLL' (0x410c9000)
No debug information in 32bit DLL 'D3DGL.DLL' (0x4a281000)
No debug information in 32bit DLL 'MSACM32.DLL' (0x4afde000)
No debug information in 32bit DLL 'WINEOSS.DRV' (0x4afc3000)
No debug information in 32bit DLL 'MSACM.DRV' (0x4b103000)
No debug information in 32bit DLL 'MIDIMAP.DRV' (0x4b10a000)
0005:: Bad stuff: client ignore setting select events for 0x9004f974 to 1
Unhandled exception: page fault on read access to 0xc7237f99 in 32-bit code (0x4b459e6c).
In 32-bit mode.
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:003b GS:0033
EIP:4b459e6c ESP:40711b64 EBP:16b580f8 EFLAGS:00210296( R- 00 I S -A-P1 )
EAX:00000007 EBX:ffffffff ECX:00000000 EDX:c7237f99
ESI:4b995d74 EDI:40711d1c
Stack dump:
0x40711b64 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476344): 10032f30 100251cf 00000001 403c3b14
0x40711b74 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476354): 00000110 00000001 00000001 40103428
0x40711b84 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476364): 403c3b14 40380000 40711bb4 4006221d
0x40711b94 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476374): 400c6f16 40711dd4 40711dd0 40711d1c
0x40711ba4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476384): 1002ff3b 40711bb8 4b990aa0 00000000
0x40711bb4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x476394): 4b995c00 00000000 00000000 00000000
0x40711bc4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x4763a4):

Backtrace:
=>0 0x4b459e6c (MIDIMAP.DRV..data+0x34de6c) (ebp=16b580f8)
*** Invalid address 0x16b580f8 (FIFA06.exe.EntryPoint+0x1616005a)

0x4b459e6c (MIDIMAP.DRV..data+0x34de6c): arpl 0x0(%edx),%di
Modules:
Address Module Name
0x00400000-009fc000 (PE) G:\media\iso\FIFA06.exe
0x40056000-40058000 (PE) NTDLL.DLL
0x40756000-40758000 (PE) KERNEL32.DLL
0x407b6000-407b8000 (PE) ADVAPI32.DLL
0x407ea000-407ec000 (PE) GDI32.DLL
0x40879000-4087b000 (PE) USER32.DLL
0x4096d000-4096f000 (PE) VERSION.DLL
0x40977000-40979000 (PE) LZ32.DLL
0x4098a000-4098c000 (PE) D3D8.DLL
0x409b8000-409ba000 (PE) DDRAW.DLL
0x40c66000-40c68000 (PE) DINPUT.DLL
0x40c8b000-40c8d000 (PE) WINMM.DLL
0x40ce0000-40ce2000 (PE) DSOUND.DLL
0x40cfc000-40cfe000 (PE) IMM32.DLL
0x40d24000-40d26000 (PE) OLE32.DLL
0x40d8d000-40d8f000 (PE) RPCRT4.DLL
0x40dd2000-40dd4000 (PE) OLEAUT32.DLL
0x40e6c000-40e6e000 (PE) SHELL32.DLL
0x40f31000-40f33000 (PE) SHLWAPI.DLL
0x40f62000-40f64000 (PE) COMCTL32.DLL
0x40fdb000-40fdd000 (PE) NETAPI32.DLL
0x40fe5000-40fe7000 (PE) TAPI32.DLL
0x410c9000-410cb000 (PE) X11DRV.DLL
0x4a281000-4a283000 (PE) D3DGL.DLL
0x4afc3000-4afc5000 (PE) WINEOSS.DRV
0x4afde000-4afe0000 (PE) MSACM32.DLL
0x4b103000-4b105000 (PE) MSACM.DRV
0x4b10a000-4b10c000 (PE) MIDIMAP.DRV
Threads:
process tid prio
00000001 (D) G:\media\iso\FIFA06.exe
00000005 0
00000003
00000004 0
00000001 (D) G:\media\iso\FIFA06.exe
00000002 0 <==
WineDbg terminated on pid 1
wine client perror:5: write/writev: Bad file descriptorma kdo idejo kako to popraviti?
verzija cedege pa je:
4.4.2-1 al kaj je že deb paket ;P

prosim za pomoc pa ne rec da naj uporabim cvs cedego ker ne gre instal narest ;(
Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.