[rešeno] [C] pomoč z knjižnico libid3tag, za branje mp3 "oznak" (tags)

Lepo pozdravljeni!

V C-ju sem se spravil delati program, ki bo urejal oznake (id3tags) mp3 datotek, s pomočjo knjižnice libid3tag.
Skupaj sem spravil samo naslednje, nato se mi pa je ustavilo!

struct id3_file *file;
struct id3_tag *tag;
struct id3_frame *frame;
union id3_field *field;

file = id3_file_open(\"/home/igor/Desktop/test.mp3\", ID3_FILE_MODE_READONLY);
tag = id3_file_tag(file);
frame = id3_tag_findframe(tag, ID3_FRAME_TITLE, 0);


se pravi odprem file test.mp3, preberem oznako(tag), ter poiščem prvi okvir: naslov skladbe(title frame). Struktura id3_frame je sestavljena iz char id[], char const *description, unsigned int nfields, union id3_field *fields. Se pravi moram pogledati fields, vendar ne znam razbiti union id3_field na "podrobnejše kose" (npr. frame->fields[0]->type ne deluje).

Pomagam si z kratkim "tutorial-om" http://www.mars.org/pipermail/mad-dev/2002-January/000439.html in
header file-om od knjižnice (id3tag.h).

Prosim, ne predlagajte mi drugih programskih jezikov, ker vem da bi lahko lažje naredil to v kakšnem drugem prog. jeziku, vendar si zelo želim to narediti v C-ju (samozadovoljstvo).

Prosim pomagajte mi!

Lp:Igor

Komentarji

 • napsy Član Ubuntu.si
  Imaš:

  union id3_field *fields; /* array of fields */
  Kakšenga tipa je fields, kakšnega tipa je *fields, kakšnega tipa je fields[0] ?
 • 1GOR Član
  uredil/-a 26. April, 2010
  napsy:
  Rabil sem vedeti kakšnega tipa je posamezno polje (field), in neka koda, ki sem jo našel na internetu me je zavedla
  (fields[0]- >type). V resnici s funkcijo id3_field_type(union id3_field *field) izveš kakšnega tipa je polje.
  Ampak vseeno hvala za pomoč!


  Rad bi samo povedal, da sem našel rešitev.
  Spisal sem dve funkciji, in sicer funkcijo za branje okvirja(frame)(get_frame), ter funkcjio za nastavljanje vrednosti okvirja(frame)(set_frame).

  Če bo slučajno komu prav prišlo!

  get_frame:

  /*Funkcija kot parameter prejme, tag(oznaka), ter frame_type(tip oznake ki jo hočemo prebrati)
  *Nekaj možnih tipov oznak:
  *ID3_FRAME_TITLE \"TIT2\"
  *ID3_FRAME_ARTIST \"TPE1\"
  *ID3_FRAME_ALBUM \"TALB\"
  *ID3_FRAME_YEAR \"TDRC\"
  *ID3_FRAME_TRACK \"TRCK\"
  *ID3_FRAME_GENRE \"TCON\"
  *ID3_FRAME_COMMENT \"COMM\"
  *
  *Funkcija vrne niz znakov, ki jih preberemo iz okvirja(frame)
  */
  char *get_frame(struct id3_tag *tag, const char *frame_type)
  {
  int i;
  struct id3_frame *frame;
  union id3_field *field;
  id3_latin1_t *text;


  frame = id3_tag_findframe(tag, frame_type, 0);

  if(frame == NULL)
  {

  return \"\";
  }

  for(i=0; i<frame->nfields; i++)
  {

  field = &frame->fields[i];

  if(id3_field_type(field) == ID3_FIELD_TYPE_STRINGLIST)
  {
  text = id3_ucs4_latin1duplicate(id3_field_getstrings(field, 0));
  }
  }

  return (char *)text;
  }

  set_frame

  /*Funkcija kot parameter prejme, tag(oznaka), frame_type(tip oznake ki jo hočemo prebrati),
  *data(vsebina, ki jo hočemo zapisati v frame) ter encoding(želeno kodiranje zankov)
  *Nekaj možnih kodiranj:
  *ID3_FIELD_TEXTENCODING_UTF_8
  *ID3_FIELD_TEXTENCODING_UTF_16
  *ID3_FIELD_TEXTENCODING_UTF_16BE
  *ID3_FIELD_TEXTENCODING_ISO_8859_1
  *
  *Funkcija vrne 0 če je bilo nastavljanje okvirja(frame) uspešno sicer vrne negativno število
  */
  int set_frame(struct id3_tag *tag, const char *frame_type, const char *data, enum id3_field_textencoding encoding)
  {
  struct id3_frame * frame;
  union id3_field *field;
  id3_ucs4_t *text;
  int err;

  while((frame = id3_tag_findframe(tag, frame_type, 0)))
  {
  id3_tag_detachframe(tag, frame);
  id3_frame_delete(frame);
  }

  if((data==NULL) || (strlen(data)==0))
  {
  return -1;
  }

  frame = id3_frame_new(frame_type);
  id3_tag_attachframe(tag, frame);

  field = id3_frame_field(frame, 0);
  id3_field_settextencoding(field, encoding);

  if((strcmp(frame_type, ID3_FRAME_COMMENT)==0 || (strcmp(frame_type, \"USLT\")==0)))
  {
  field = id3_frame_field(frame, 3);
  field->type = ID3_FIELD_TYPE_STRINGFULL;
  }
  else
  {
  field = id3_frame_field(frame, 1);
  field->type = ID3_FIELD_TYPE_STRINGLIST;
  }

  if(encoding == ID3_FIELD_TEXTENCODING_ISO_8859_1)
  {
  text = id3_latin1_ucs4duplicate((unsigned char *)data);
  }
  else
  {
  text = id3_utf8_ucs4duplicate((id3_utf8_t *)data);
  }

  if((strcmp(frame_type, ID3_FRAME_COMMENT)==0) || (strcmp(frame_type, \"USLT\")==0))
  {
  err = id3_field_setfullstring(field, text);
  }
  else
  {
  err = id3_field_setstrings(field, 1, &text);
  }

  free(text);

  if(err != 0)
  {
  return -2;
  }

  return 0;
  }

  še primer klicanja funkcije:

  #include<id3tag.h>
  ...
  struct id3_file *file;
  struct id3_tag *tag;
  char *artist;

  file = id3_file_open(\"datoteka.mp3\", ID3_FILE_MODE_READWRITE);
  tag = id3_file_tag(file);
  if(tag != NULL)
  {
  //set_frame
  set_frame(tag, ID3_FRAME_TITLE, \"Naslov skladbe\", ID3_FIELD_TEXTENCODING_UTF_16);
  //get_frame
  artist = get_frame(tag, ID3_FRAME_ARTIST);
  printf(\"Izvajalec: %s\n\",artist);
  }
  id3_file_update(file);
  id3_file_close(file);
  ...  [SOLVED]
Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.