Izšel PSPP 0.10

Ta mesec je izšla nova stabilna različica programa PSPP, ki se tokrat ponaša s številko 0.10.

PSPP je aplikacija za statistično analizo podatkov, ki se zgleduje po SPSS. SPSS ali <em>Statistical Package for Social Sciences</em> je statistični program, katerega uporabo poučujejo na številnih družboslovnih fakultetah, uporablja pa se za statistično analizo podatkov zbranih v družboslovju, marketingu in poslovno analitiko. Licenca za SPSS, ki ga je pred časom kupil IBM je sicer precej draga, njegov odprtokodni klon PSPP pa je seveda brezplačen.PSPP, zna odpreti SPSS datoteke, razume njegovo sintakso in teče tako v okolju Windows, Linux, kot tudi MAC. V najnovejši stabilni različici prinaša številne izboljšave, nekaj novih lokalizacij ter nekaj novih analiz. Med drugim je s PSPP mogoče izvajati "klasične" analize (izračun frekvenčnih in kontingenčnih tabel, t-test, Anova, bivariatne korelacije...), kot tudi nekatere kompleksnejše analize, kot npr. linearna regresija, faktorska analiza (žal še vedno brez neortogonalnih rotacij faktorjev), grupiranje s pomočjo metode K-means, izračun ROC krivulje in nekaj neparametričnih statistik, implementirani pa sta tudi dve metodi za analizo zaneslivosti merjenja (metoda razpolovitve ter Chronbachov alfa).

Prenosi so na voljo za okolje Ubuntu, Debian, RedHat/Fedora, Windows in Mac OS.
Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.