[rešeno] /bin/sh: Permission denied

Imam neko skripto, ki periodično (na minuto) preverja ali VPN povezava do serverja obstaja, in sicer tako, da pošlje 8 pingov na interni IP od VPN serverja.

Če je kaj narobe (odziva na ping ni), VPN povezavo restarta in pošlje mail z obvestilom. To gre preko ssmtp preko GMaila.

No, ssmtp pa (očitno) polovi tudi vse stderr izpise in jih pošlje sam sebi na svoj Gmail account.

Tam pa dobivam tole:

/bin/sh: 1: /etc/openvpn/checkvpn.sh: Permission denied

Torej, rečem:
head /etc/openvpn/checkvpn.sh

in dobim:
#! /bin/sh

# IMPORTANT: run this as root user!
# Cron entry to check VPN every minute:
# */1 * * * * /etc/openvpn/checkvpn.sh

#VPNSERVER is an IP of a VPN server
VPNSERVER=10.10.5.1

logger "CHECKVPN: Starting script... NTP querying."

Nadalje:
ls -la /bin/sh

Tole:

lrwxrwxrwx 1 root root 4 feb 17  2016 /bin/sh -> dash

In pa:
ls -lha /etc/openvpn/checkvpn.sh
vrne:
-rwxr-xr-x 1 root root 1,3K avg 23 12:45 /etc/openvpn/checkvpn.sh

Kakšna ideja kje je problem?

Komentarji

 • Syslog sicer pravi tole:

  Aug 23 15:51:01 camguard CRON[5810]: (root) CMD (/bin/sh /etc/openvpn/checkvpn.sh)
  Aug 23 15:51:01 camguard root: CHECKVPN: Starting script... NTP querying.
  Aug 23 15:51:07 camguard ntpdate[5813]: adjust time server 193.2.4.2 offset -0.001459 sec
  Aug 23 15:51:08 camguard root: CHECKVPN: contacting VPN...
  Aug 23 15:51:15 camguard root: CHECKVPN: VPN working normal

  Se pravi se zadeva zaganja kot root.
 • cat /etc/openvpn/checkvpn.sh
  #!/bin/sh

  # IMPORTANT: run this as root user!
  # Cron entry to check VPN every minute:
  # */1 * * * * /etc/openvpn/checkvpn.sh

  #VPNSERVER is an IP of a VPN server
  VPNSERVER=10.10.5.1

  logger "CHECKVPN: Starting script... NTP querying."
  /usr/sbin/ntpdate -s -u goodtime.ijs.si
  logger "CHECKVPN: contacting VPN..."
  pckts_rcvd=`ping -c 8 -q -W 2 $VPNSERVER | grep transm | awk '{print $4}'`

  if [ $pckts_rcvd -eq 0 ]
  then
          echo "CHECKVPN: VPN connection lost, resetting..." | logger "CHECKVPN: VPN connection lost, resetting..."
          systemctl restart openvpn@MojVPN.service
      sleep 30
          echo "OBVESTILO:<br><b>Ponovno povezan v VPN omrežje.</b><br>" | mail -s "$(echo -e 'Ponovno vzpostavljena VPN povezava\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: quoted-printable')" -aFrom:"RPi<lalala@gmail.com>" matthai@lalala.lala

  else
      logger "CHECKVPN: VPN working normal"
  fi

 • Rešeno... skripto sta poganjali DVE različni mašini, tista, ki sem jo gledal tega problema ni imela, nisem pa opazil, da maili letijo iz druge mašine...
Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.