Ob zagonu se scripta ne zažene

Sem bolj začetnik in sem si napisal preprosto scripto, ki se pa noče zagnati ob zagonu. V systemd sem prijavil service pod imenom 'my-startup.service':
 
[Unit]
Description=Startup service
Wants=network.target
After=syslog.target network-online.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/marjan/Scripts/startup_boot.sh
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Mapa 'Scripts' je prijavljena v environment variable, kjer mi prepozna imenik.... Scripta je pod imenom 'startup_boot.sh' in je označena, kot zagonska:

#!/bin/bash

notify-send "Pozdravljeni v računalnik Marjan"
notify-send "Preverjam posodobitve ..."
#
sudo apt update
sudo apt upgrade
cmatrix

Kako naj rešim slednji problem, ker se mi je zataknilo. Scripta se ob zagonu ne zažene. Hvala vsem vnaprej za pomoč. Uporabljam Linux Mint.

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.