Vklop počasnih tipk

Vklopite počasne tipke, če želite, da je med pritiskom tipke in njenim prikazom na zaslonu zakasnitev. To pomeni, da morate vsako tipko, preden se pojavi, nekaj časa držati. Počasne tipke uporabite, če med tipkanjem po nesreči pritisnete več tipk ali prvič težko pritisnete pravo tipko na tipkovnici.

  1. Kliknite ikono skrajno desno v menijski vrstici in izberite Sistemske nastavitve.

  2. Odprite Splošni dostop in izberite zavihek Tipkanje.

  3. Vklopite Počasne tipke.

Hiter vklop in izklop počasnih tipk

Pod Omogočite prek tipkovnice izberite Vključite razpoložljive funkcije dostopnosti prek tipkovnice za vklop ter izklop počasnih tipk prek tipkovnice. Ko je ta možnost izbrana, pritisnite ter držite tipko Shift osem sekund da bi omogočili oziroma onemogočili počasne tipke.

Uporabite drsnik Zamik sprejema za nadzor kako dolgo morate pritiskati tipko preden je zaznana.

Vaš računalnik lahko ob pritisku tipke, ko je tipka pritisnjena ali ko je pritisk tipke zavrnjen, ker je niste pritisnili dovolj dolgo, proizvede zvok.