Vklop lepljivih tipk

Lepljive tipke vam omogočajo tipkanje tipkovnih bližnjic eno tipko za drugo namesto pritiska vseh tipk naenkrat. Bližnjica Alt+Tab preklopi med okni. Brez vklopljenih lepljivih tipk bi morali hkrati pritisniti na obe tipki. Z lepljivimi tipkami lahko isto storite tako, da najprej pritisnete Alt in nato Tab.

Morda boste želeli lepljive tipke vklopiti, če težko pritisnete več tipk hkrati.

  1. Kliknite ikono skrajno desno v menijski vrstici in izberite Sistemske nastavitve.

  2. Odprite Splošni dostop in izberite zavihek Tipkanje.

  3. Vklopite Lepljive tipke.

Hiter vklop in izklop lepljivih tipk

Pod Omogočite prek tipkovnice izberite Vključite razpoložljive funkcije dostopnosti prek tipkovnice za vklop ter izklop lepljivih tipk prek tipkovnice.Ko je ta možnost izbrana, pritisnite tipko Shift petkrat da bi omogočili oziroma onemogočili lepljive tipke.

V primeru da pritisnete dve tipki hkrati, lahko lepljive tipke začasno izklopite, kar vam omogoča vnos tipkovne bližnjice na običajen način.

Na primer, če imate lepljive tipke vklopljene, vendar hkrati pritisnete Alt and Tab, lepljive tipke v primeru vklopljene možnosti ne bi čakale za pritisk še ene tipke. Čakale pa bi, če bi pritisnili samo eno tipko. To je uporabno, če lahko hkrati pritisnete le nekatere tipkovne bližnjice (na primer tipke, ki so blizu skupaj).

Za omogočitev tega izberite Onemogoči, če sta dve tipki pritisnjeni skupaj.

Računalnik lahko proizvede zvok piska, ko začnete vnašati tipkovno bližnjico z vklopljenimi lepljivimi tipkami. To je uporabno, če želite vedeti ali lepljive tipke pričakujejo vnos tipkovne bližnjice in bodo naslednji pritiski tipk obravnavani kot del bližnjice. Za omogočitev tega izberite Zapiskaj, ko je pritisnjena spremenilna tipka.