Preizkus hitrosti delovanja trdega diska

Za izmeritev hitrosti delovanja svojega trdega diska:

  1. Odprite program Diski iz Pregledne plošče.

  2. Izberite disk s seznama Diskovni pogoni.

  3. Kliknite na gumb koles in izberite Primerjalni preizkus pogona.

  4. Kliknite Začni primerjalni preizkus in prilagodite parametra Hitrost prenosa in Dostopni čas, kot želite.

  5. Kliknite Začni primerjalni preizkus, da preizkusite, kako hitro je mogoče podatke brati z diska. Morda bodo zahtevana Skrbniška dovoljenja. Vnesite svoje geslo ali geslo za zahtevani skrbniški račun.

    Če je izbrana možnost Izvedi tudi primerjalni preizkus pisanja, bo primerjalni preizkus preizkusil kako hitro je mogoče podatke brati in pisati na disk. To bo trajalo dlje časa.

Ko se preizkus konča, bodo rezultati prikazani na grafu. Zelene točke in povezovalne črte nakazujejo na odvzete vzorce; te ustrezajo desni osi in prikazujejo dostopni čas. Spodnja osi pa prikazuje odstotek pretečenega časa. Modra črta predstavlja vrednost branja medtem ko rdeča črta predstavlja vrednost pisanja. Te so prikazane kot vrednosti dostopa do podatkov na levi osi, narisane v odstotkih prepotovane poti diska, od zunaj do vretena pa po spodnji osi.

Pod grafom so prikazane vrednosti za najmanjšo, največjo ter povprečno vrednost branja in pisanja, povprečen dostopni čas ter pretekel čas od zadnjega primerjalnega preizkusa.