Upravljanje nosilcev in razdelkov

Beseda nosilec se uporablja za napravo shrambe kot je trdi disk. Lahko je tudi del naprave shrambe, ker lahko shrambo razdelite na več kosov. Računalnik naredi shrambo na voljo preko vašega datotečnega sistema preko opravila, ki se imenuje priklapljanje. Priklopljeni nosilci so lahko trdi diski, pogoni USB, DVD-RW-ji, kartice SD in drugi mediji. V primeru da je nosilec trenutno priklopljen, lahko z njega berete (in morda tudi zapisujete) datoteke.

Pogosto se priklopljen nosilec imenuje razdelek, čeprav nista nujno ista stvar. "Razdelek" se nanaša na fizično področje shrambe na enem trdem disku. Ko je razdelek priklopljen, ga lahko kličete nosilec, saj lahko dostopate do datotek na njem. O nosilcih lahko razmišljajte kot označenih "izložbah" do "trgovine" razdelkov in pogonov.

Ogled in upravljanje nosilcev in razdelkov z diskovnimi orodji

Nosilce shrambe računalnika lahko preverite in spreminjate z diskovnimi orodji.

  1. Odprite Pregledno ploščo in zaženite program Diskovna orodja.

  2. V pladnju Naprave shrambe boste našli trde diske, pogone CD/DVD in druge fizične naprave. Kliknite na napravo, ki jo želite preučiti.

  3. V desnem pladnju področje Nosilci zagotavlja viden pregled nosilcev in razdelkov na izbrani napravi. Vsebuje tudi različna orodja za upravljanje teh nosilcev.

    Bodite previdni: s temi pripomočki lahko popolnoma izbrišete podatke na disku.

Vaš računalnik ima najverjetneje vsaj en primarni razdelek in en izmenjalni razdelek. Izmenjalni razdelek operacijski sistem uporablja za upravljanje pomnilnika in je le redko priklopljen. Primarni razdelek vsebuje vaš operacijski sistem, programe, nastavitve in osebne datoteke. Te datoteke lahko razdelite na več razdelkov zaradi varnosti ali priročnosti.

En primerni razdelek mora vsebovati podatke, ki jih vaš računalnik uporablja za zagon. Zato se imenuje zagonski razdelek ali nosilec. Za določitev ali je mogoče iz nosilca zagnati sistem, si oglejte Zastavice razdelkov v diskovnih orodjih. Zagonljiv razdelek lahko vsebujejo tudi zunanji mediji kot so pogoni USB in CD-ji.