Povežite dodatni zaslon

Za nastavitev drugega zaslona na vašem namiznem računalnik, priključite zaslon. Če ga vaš sistem takoj ne prepozna ali pa bi želeli prilagoditi nastavitve:

  1. Kliknite na svoje ime v menijski vrstici in izberite Sistemske nastavitve.

  2. Odprite Zasloni.

  3. Kliknite na sliko zaslona, ki jo želite omogočiti ali onemogočiti in ga nato VKLOPITE/IZKLOPITE.

  4. Zaslon z menijsko vrstico je glavni zaslon. Za spremembo kateri zaslon je "glavni", kliknite na vrhnjo vrstico in jo povlecite na zaslon, ki ga želite uporabiti kot "glavni" zaslon.

  5. Za spremembo "položaja" zaslona kliknite nanj in ga povlecite na želeni položaj.

    Če želite, da oba zaslona prikažeta isto vsebino, izberite polje Zrcali zaslona.

  6. Ko ste z nastavitvami zadovoljni, kliknite Uveljavi in nato kliknite Obdrži te nastavitve.

  7. Za zapiranje programa Zasloni kliknite na x zgoraj v kotu.