Uporabi nadomestne vhodne vire

Tipkovnice obstajajo v na stotine različnih razporeditvah za različne jezike. Tudi za isti jezik pogosto obstaja več razporeditev tipk kot je na primer razporeditev Dvorak za angleščino. Vaša tipkovnica se lahko obnaša kot tipkovnica z drugačno razporeditvijo ne glede na črke in simbole, ki so natisnjeni na tipkah. To je uporabno, če pogosto preklapljate med več jeziki.

Nekateri jeziki, kot sta kitajščina in korejščina , potrebujejo bolj zapletene vnosne metode kot preprosta preslikava znaka v tipko. Zato nekateri od vhodnih virov med katerimi lahko izbirate, omogočajo tako metodo.

Možnosti s načini vnosa so na voljo, če je pogon načina vnosa nameščen. Ko namestite jezik, je primeren pogon načina vnosa samodejno nameščen. Na primer, če namestite korejski jezik, se namesti paket ibus-hangul. Naslednjič ko se prijavite, je na voljo vir vhoda Korejščina (Hangul). Pogon načina vnosa IBus lahko tudi posebej namestite.

Dodaj vhodni vir

Ogledate si lahko predogled slike katerekoli postavitve, tako da izberete postavitev na seznamu in kliknete predogled.

  1. Kliknite ikono skrajno desno na menijski vrstici ter izberite Sistemske nastavitve.

  2. V odseku Osebno kliknite na Vnos besedila.

  3. Kliknite na +, izberite vhodni vir in kliknite Dodaj.

Privzeti vir je vir na vrhu seznama. Uporabite gumba in za premik virov gor in dol po seznamu.

Če izberete vir z načinom vnosa, lahko kliknete na možnosti za dostop do, pogovornega okna z možnostmi načina.

Kazalnik vhodnega vira

Hitro lahko preklopite med izbranimi viri z uporabo kazalnika vhodnih virov v menijski vrstici. Meni bo prikazal kratko določilo za trenutni vir, kot je En za postavitev standardne angleščine ali simbol v primeru, da vir uporablja poseben vnosni način, kot je npr. kitajščina (Chewing). Kliknite na kazalnik vhodnih virov in izberite v meniju vir, ki ga želite uporabiti.

Tipkovne bližnjice

Tipkovne bližnjice lahko uporabite za hiter preklop med izbranimi vhodnimi viri. Privzeto bližnjica za preklop na naslednji vir je Super+Presledek ampak lahko jo spremenite:

  1. Kliknite ikono skrajno desno na menijski vrstici ter izberite Sistemske nastavitve.

  2. V odseku Osebno kliknite na Vnos besedila.

  3. Kliknite trenutno določilo za bližnjico pod oznako Preklopi na naslednji vir z uporabo.

  4. Če se je določilo bližnjice spremenilo v Nov pospeševalnik ..., pritisnite tipke, ki jih želite uporabljati kot novo bližnjico.

Nastavite vhodni vir za vsa okna ali za vsako okno posebej

Če uporabljate več virov, lahko izberete, da ima več oken isti vir ali nastavite različne vire za posamezno okno. Uporaba različnih virov za posamezno okno je uporabna, če na primer, pišete članek v drugem jeziku v oknu besednega opravilnika. Vaša izbira vhodnega vira bo zapomnjena za vsako okno, ko boste preklapljali med njimi.

Privzeto bodo nova okna uporabljala privzeti vhodni vir. Lahko pa nastavite da uporabljajo vir zadnjega odprtega okna.