Možnosti obnašanja upravljalnika datotek

Nastavite lahko ali datoteke odpre enojni klik ali dvoklik, kako je mogoče upravljati z izvedljivimi datotekami in obnašanje smeti. Kliknite Datoteke v menijski vrstici, izberite Možnosti in izberite zavihek Obnašanje.

Obnašanje

Enojni klik za odpiranje predmetov
Dvojni klik za odpiranje predmetov

Privzeto enojni klik izbere datoteke, dvojni klik pa jo odpre. Namesto tega lahko datoteke in mape odprete z enojnim klikom. Ko uporabite način enega klika, lahko med klikanjem držite Ctrl za izbiro ene ali več datotek.

Izvedljive besedilne datoteke

Izvedljiva besedilna datoteka vsebuje program, ki ga lahko zaženete (izvedete). Dovoljenja datotek morajo dovoliti poganjanje datoteke kot programa. Najbolj pogosti so Shell,Python in Perl skripti. Ti majo pripone .sh, .py in .pl.

Ob odprtju izvedljive besedilne datoteke lahko izberete med:

  • Ob odprtju zaženi izvedljive besedilne datoteke

  • View executable text files when they are opened

  • Vsakič vprašaj

V primeru, da je izbrana Vsakič vprašaj, se bo pojavilo pogovorno okno, ki vas bo vprašalo, če želite izbrano besedilno datoteko zagnati ali pogledati.

Izvedljive besedilne datoteke se imenujejo tudi skripti. Vsi skripti v mapi ~/.local/share/nautilus/scripts se bodo prikazali v vsebinskem meniju v podmeniju Skripti. Ko je skript izvršen iz krajevne mape, vse izbrane datoteke bodo prilepljene skriptu kot parametri. Za izvršitev skripta na datoteki:

  1. Krmarite do želene mape.

  2. Izberite želeno datoteko.

  3. Za odprtje vsebinskega menija, desni klik na datoteko in izberite skript, ki ga želite izvesti iz menija Skripti

Skriptu ne bodo posredovani nobeni parametri, ko se izvrši iz oddaljene mape kot je mapa, ki kaže spletno ali vsebino ftp.

Smeti

Vprašaj pred praznjenjem Smeti ali brisanjem datotek

Ta možnost je privzeto izbrana. Ko smeti izpraznite, bo prikazano sporočilo, ki bo potrdilo, da želite datoteke poslati v smeti ali izbrisati.

Vključi ukaz Izbriši, ki obide Smeti

Izbira te možnosti bo v meni, ki se pojavi ob desnem kliku v programu Datoteke dodala predmet Izbriši.

Izbris predmeta z uporabo možnosti Izbriši obide smeti. Predmet je popolnoma odstranjen s sistema in ga ni več mogoče obnoviti.