Premik trenutnega okna na drugo delovno površino

Uporaba miške:

  1. Odprite Zaganjalnik in kliknite na ikono preklopnika delovnih površin blizu dna.

  2. Povlecite okno na delovno površino po svoji izbiri.

Uporaba tipkovnice:

  1. Izberite okno za premik

  2. Pritisnite Ctrl+Alt+Shift+ za premik okna na delovno površino, ki je desno od trenutne delovne površine v preklopniku delovnih površin.

  3. Pritisnite Ctrl+Alt+Shift+ za premik okna na delovno površino, ki je levo od trenutne delovne površine v preklopniku delovnih površin.

  4. Pritisnite Ctrl+Alt+Shift+ za premik okna na delovno površino, ki je pod trenutno delovno površino v preklopniku delovnih površin.

  5. Pritisnite Ctrl+Alt+Shift+ za premik okna na delovno površino, ki je nad trenutno delovno površino v preklopniku delovnih površin.