Splošni dostop

Namizje Unity vključuje tehnologije dostopnosti, ki podpirajo uporabnike z različnimi invalidnostmi in posebnimi potrebami ter se sporazumevajo s pogostimi napravami dostopnosti. Do veliko zmožnosti dostopnosti lahko dostopate iz odseka Splošni dostop v Sistemskih nastavitvah.

Težave z vidom

Težave s sluhom

Težave z gibanjem