Pravila foruma

R33D3M33R Član
uredil/-a 9. November, 2014 v O forumu in portalu
Obnašanje na forumu
1. Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati ali razpihovati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost.
2. Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do vsebin, ki žalijo človekovo dostojanstvo.
3. Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.
4. Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do avtorsko zaščitenih vsebin, razen, če so avtorske pravice vaša last ali last tega spletišča.

Teme in prispevki
1. Uporabnik mora temo ustvariti v ustreznem podforumu, pri tem si lahko pomaga z opisom podforuma. Temo, ki ne spada v noben podforum naj razvrsti v podforum »Prosti čas, šola in ostale bedarije.«
2. Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino. Naslovi podobni »pomoč«, »nujno« so prepovedani.
3. Prepovedano je oživljanje nedejavne teme, brez podajanja novih informacij.
4. Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih foruma ali temah.
5. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali odpiranje tem.
6. Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave.
7. Prispevki morajo biti pravopisno pravilni, kar vključuje tudi ustrezno rabo velikih začetnic in ločil.
8. Pretirana uporaba predmetov, ki bi otežili branje prispevka (pretiravanje z slikovnimi in/ali besedilnimi izraznimi ikonami, uporaba pretiranega oblikovanja, itd.) ni dovoljena.

Uporabniški računi
1. Vsak uporabnik lahko odpre samo en uporabniški račun.
2. Vsako prošnjo po zamenjavi uporabniškega imena/e-pošte ali izbrisu uporabniškega računa mora uporabnik poslati kot zasebno sporočilo enemu izmed skrbnikov.
3. Zamenjava uporabniškega imena je na voljo le, če želeno uporabniško ime še ni zasedeno in če uporabnik pred zahtevkom ni grobo kršil pravila.
4. Uporabniško ime se po izbrisu spremeni v »[izbrisani uporabnik]«, odstranijo se tudi osebni podatki iz profila. Vsa sporočila uporabnika ostanejo javna, zato je uporabnik sam dolžan sporočiti naslove URL prispevkov, v katerih se nahajajo njegovi osebni podatki.
5. Izbrisa računa ni mogoče razveljaviti.

Oglaševanje
1. Kakršnokoli oglaševanje brez predhodne privolitve skrbnika je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano prikrito oglaševanje (npr. povezava, ki je oz. kaže na komercialne vsebine z namenom oglaševanja ali prodaje, itd.).
2. O tem, kaj sodi pod prikrito oglaševanje, presojajo skrbniki in moderatorji.
3. Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z lastnikom strani.

Ukrepi ob kršenju pravil
1. Ubuntu.si ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani ali javni red RS.
2. Ukrepi ob kršenju pravil so: zaklep teme, brisanje odgovora ali teme, popravljanje odgovora ali teme in/ali izobčenje uporabnika
3. Vse ukrepe, z izjemo izobčenja uporabnika, izvedejo skrbniki in moderatorji. Izobčenje uporabnika lahko izvedejo le skrbniki.
4. V primeru popravljanja odgovora ali teme, morajo skrbniki in moderatorji ukrep obrazložiti ter se podpisati s svojim vzdevkom.

Zanikanje odgovornosti in prenos avtorskih pravic
1. Informacije, katerih objave na strani Ubuntu.si odobri upravljavec te strani, so izključno informativne narave, preostale informacije se presojajo izključno v povezavi s pravili. Ubuntu.si ne prevzema nobene odgovornosti za natančnost, popolnost in uporabnost teh informacij.
2. Avtor z objavo prispevka na kateremkoli delu foruma, brezpogojno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na forumu.

Ta pravila stopijo v veljavo z njihovo objavo, pri tem se razveljavijo pravila, objavljena 1.6.2009 in vsa predhodno objavljena pravila.

Pravila se lahko brez opozorila kadarkoli spremenijo, zato jih redno spremljajte.
Ta razprava je zaprta.