Bokeh plot (Python)

Torej, v Pythonu iz baze preberem podatke o povprečni temperaturi v intervalu vsake ure (se pravi 0-1: 22,5 C, 1-2: 23,0 C,. itd.).

Podatki so v arrayih x in y.

Takole rišem graf:

...
...
from bokeh.plotting import figure, show, output_file
from bokeh.models import PrintfTickFormatter

...
...

output_file("graf.html")

datum = reading[0].strftime("%-d. %-m. %Y")

p = figure(plot_width=600, plot_height=400, tools="reset,save", x_range=(0,24), y_range=(round(min(y),0)-1,round(max(y),0)+1))

p.title.text_font_size = '20pt'
p.title.text_font = 'helvetica'
p.title.text = u'Temperatura na dan %s' % datum

p.xaxis.axis_label='ura'
p.xaxis.axis_label_text_font_size = "12pt"
p.xaxis.axis_label_text_font_style = "normal"
p.xaxis[0].formatter = PrintfTickFormatter(format='ura: %s')

p.yaxis.axis_label='temperatura'
p.yaxis.axis_label_text_font_size = "12pt"
p.yaxis.axis_label_text_font_style = "normal"
p.yaxis[0].formatter = PrintfTickFormatter(format='%s C')

# narisi crto s krogci
p.line(x, y, line_width=2, line_color="red", legend="rdeči senzor")
p.circle(x, y, line_width=2, line_color="red", fill_color="red", size=4, legend="rdeči senzor")


show(p)
No, zdaj imam par vprašanj.

Prvič.
Na osi x mi napiše ura:0, ura:5... jaz bi rad, da mi napiše interval. Torej ura: 0-1, ura: 0.5...

Drugič.
x os vsebuje labele 0, 5, 10, 15,... jaz bi seveda rad večjo natančnost, 0, 1, 2, 3, 4,...

Tretjič.
Kako na črti oz. krogcu na črti izpisati vrednost. Se pravi da mi napiše temperaturo na tisti točki.

Četrtič.
Na y osi mi napiše temperaturo in C. Se pravi 22 C, 23 C,... Kako bi napisal znak za stopinjo, torej tisti krogec?

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.