Izbris datotek in map

Če datoteke ali mape ne želite več, jo lahko izbrišete. Ko predmet izbrišete, je premaknjen v mapo Smeti, kjer je shranjen, dokler smeti ne izpraznite. Predmete, ki so shranjeni v mapi Smeti, lahko obnovite na njihovo izvirno mesto, če se odločite, da jih potrebujte ali pa ste jih izbrisali po nesreči.

Za pošiljanje datoteke v smeti:

  1. Izberite predmet, ki ga želite izbrisati, tako da nanj enkrat kliknete.

  2. Pritisnite tipko Delete na tipkovnici. Namesto tega lahko predmet povlečete v Smeti v stranski vrstici.

Za trajen izbris datotek in sprostitev prostora na računalniku morate izprazniti smeti. Za izpraznitev smeti desno kliknite na Smeti v stranski vrstici in izberite Izprazni smeti.

Trajno izbriši datoteko

Datoteko lahko takoj trajno izbrišete brez pošiljanja v smeti.

Za trajen izbris datoteke:

  1. Izberite predmet, ki ga želite izbrisati.

  2. Pritisnite in držite tipko Shift in nato pritisnite tipko Delete.

  3. Ker tega ne morete razveljaviti boste morali potrditi, da želite datoteko ali mapo izbrisati.

V primeru, da morate datoteke pogosto izbrisati brez prehoda v smeti (na primer, če pogosto delate z občutljivimi podatki), lahko v meni desnega klika za datoteke in mape dodate vnos Izbriši. Kliknite na Datoteke v menijski vrstici in izberite Možnosti in nato kliknite na zavihek Obnašanje. Izberite Vključi ukaz Izbriši, ki obide Smeti.

Izbrisane datoteke na odstranljivih napravah morda na drugih operacijskih sistemih kot sta Windows ali Mac OS ne bodo vidne. Datoteke so še vedno tam in bodo na voljo, ko napravo priklopite nazaj v svoj računalnik.