Izbris uporabniškega računa

Na svoj računalnik lahko dodate več uporabniških računov. Za več podrobnosti si oglejte Dodajanje novega uporabniškega računa. V primeru da nekdo vašega računalnika ne uporablja več, lahko račun tega uporabnika izbrišete.

  1. Kliknite na skrajno desno stran menijske vrstice in izberite Nastavitve sistema.

  2. Odprite Uporabiški računi.

  3. Kliknite Odkleni v zgornjem desnem kotu in vnesite svoje geslo, da uveljavite spremembe. Da lahko izbrišete uporabniške račune, morate biti skrbnik.

  4. Izberite uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato kliknite gumb -.

  5. Vsak uporabnik ima svojo domačo mapo za svoje datoteke in nastavitve. Domačo mapo uporabnika lahko obdržite ali izbrišete. Kliknite Izbriši datoteke, če ste prepričani, da jih ne boste več potrebovali in če morate izprazniti prostor na disku. Te datoteke so trajno izbrisane. Ni jih mogoče obnoviti. Morda boste želeli pred izbrisom datotek ustvariti varnostno kopijo na zunanjem pogonu ali CD-ju.